Informace podle zákona č. 179/2006 Sb.

Informace podle zákona č. 179/2006 Sb.
12. 12. 2016 13:04:56Informace pro žadatele

Informace podle zákona č. 179/2006 Sb.

 

Informace pro žadatele o udělení autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Porada vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy schválila dne 12. ledna 2010 Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací:

Kód                                         Název profese

37-005-H                               Staniční dozorce

37-006-H                               Dozorce výhybek

37-007-H                               Výhybkář

37-008-H                               Signalista

37-009-H                               Operátor železniční dopravy

37-010-H                               Hradlář, Hláskař

37-014-H                               Tranzitér

37-015-H                               Vlakvedoucí osobní přepravy

37-016-H                               Průvodčí osobní přepravy

 

• Dne 23. října 2012 byla poradou vedení MŠMT schválena 29. sada NSK, ve které byly mimo jiné schváleny kvalifikační a hodnotící standardy pro profesní kvalifikaci informátor v dopravě.

37-024-H Informátor v dopravě (kvalifikační úroveň 3)

 

Dne 29. 10. 2013 byly MŠMT schváleny pod č. j. MSMT-33817/2013 standardy nových profesních kvalifikací (výběr profesí pro provozování lanových drah a lyžařských vleků a provozování drážní dopravy, autorizující orgán: Ministerstvo dopravy):

Elektromechanik lanové dráhy (kód: 26-034-H)

Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy (kód: 23-057-H)

Obsluha lyžařského vleku (kód: 23-058-H)

Staniční pracovník lanové dráhy (kód: 23-079-H)

Vedoucí provozu lyžařských vleků (kód: 23-080-M)

Vedoucí provozu lanové dráhy (kód: 23-059-M)

Zasněžovač (kód: 23-081-H)

Řidič sněžných pásových vozidel (kód: 23-082-H)

 

Kontrolor kvality dopravy (kód: 37-028-M)

Kontrolor přepravy cestujících (kód: 37-029-M)

Posunovač (kód: 37-013-H)

Vedoucí obsluhy nákladních vlaků (kód: 37-011-H)

Vedoucí posunu (kód: 37-012-H)

 

• Profesní kvalifikace pro provozování drážní dopravy, schválené MŠMT dne 14. října 2015:

Název PK Kód Kvalifikační úroveň
Dozorce depa 37-033-M 4
Nákladní pokladník železniční dopravy 37-044-M 4
Osobní pokladník železniční dopravy 37-045-M 4

• Profesní kvalifikace pro provozování drážní dopravy, schválené MŠMT dne 1. prosince 2015:

Název PK Kód Kvalifikační úroveň
Komandující 37-034-M 3

• Profesní kvalifikace pro provozování drážní dopravy, schválené MŠMT dne 26. dubna 2016

Název PK Kód Kvalifikační úroveň
Výpravčí 37-052-N 5
Vozmistr 37-046-M 4
Disponent mezinárodního zasilatelství 37-054-M 4

Kvalifikační a hodnotící standardy pro provozování drážní dopravy, schválené od 26.7.2016:

 
Název PK Kód Kvalifikační úroveň Nová/
revize PK
Strojmistr železniční dopravy 37-060-N 5 nová
Kontrolor vozby 37-062-N 5 nová
Referent železniční dopravy 37-063-M 4 nová
Dispečer železniční dopravy 37-061-N 5 nová

Kvalifikační a hodnotící standardy pro provozování dráhy, schválené dne 21. 03. 2017:
Název PK Kód Kvalifikační úroveň Nová/
revize PK
 Elektromontér trakčních pevných  a silnoproudých zařízení   26-078-M 4       nová
 Návěstní spojový dozorce    37-069-M 4 nová
 Návěstní technik    37-068-M 4 nová
 Traťový dělník    37-066-E 2 nová
 Traťový dělník obchůzkář    37-067-E 2 nová

Kvalifikační a hodnotící standardy výše uvedených profesních kvalifikací jsou dále uveřejněny na webové stránce:

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikaceVeSkupineVzdelani.aspx?s=20


Právnické nebo fyzické osoby a školská zařízení, která mají zájem o udělení autorizace pro přípravu a zkoušky uchazečů o uvedené profese ve smyslu § 9 až § 16 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),  mohou podat autorizujícímu orgánu, kterým je Ministerstvo dopravy, odbor drážní a vodní dopravy, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha  1, písemnou žádost.   

Žádost musí být doložena doklady, specifikovanými v § 10 a § 11 zákona č. 179/2006 Sb.

Související právní předpisy

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) - úplné znění

Vyhláška č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání - úplné znění

 

Vzory dokladů pro žadatele - fyzická osoba

Žádost o autorizaci - fyzická osoba

Žádost o autorizaci - podnikající fyzická osoba

Čestné prohlášení

Potvrzení OSSZ

Potvrzení zdravotní pojišťovny

Žádost o prodloužení platnosti autorizace (Fyzická osoba)

Žádost o prodloužení platnosti autorizace (Podnikající fyzická osoba)

 

Vzory dokladů pro žadatele – právnická osoba

Žádost o autorizaci

Čestné prohlášení – konkurz nebo insolvence

Čestné prohlášení – aktuální stav

Potvrzení OSSZ

Potvrzení zdravotní pojišťovny

Žádost o prodloužení platnosti autorizace (Právnická osoba)

 

Vzory dokladů pro školy a školská zařízení oprávněné vzdělávat v oboru, pro kterou se vydává profesní kvalifikace

Žádost o autorizaci

Čestné prohlášení 

Čestné prohlášení – aktuální stav


Vzor přihlášky ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace

Vzory formulářů osvědčení o získání profesní kvalifikace
 

 

 

 

• Seznam autorizovaných osob  podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace v oboru provozování dráhy a provozování drážní dopravy - viz příloha

 

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků