Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy

Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů a související aktivity Ministerstva dopravy
25. 9. 2017 12:12:18Programy
Cílem projektu je vytvoření celistvé a funkční institucionální struktury v rámci Ministerstva dopravy pro prosazování politiky rovnosti žen a mužů, prostřednictvím níž bude zajištěno systematické uplatňování rovnosti žen a mužů a implementace genderového mainstreamingu v resortu. Budou nastavena pravidla pro rovné zacházení, podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, pozitivní opatření v rámci výběrových řízení, transparentnost v odměňování a také nastavení pravidel pro řešení případů sexuálního obtěžování na pracovišti.

Výše uvedený projekt byl schválen k financování v rámci prioritní osy 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Operačního programu Zaměstnanost a na uvedený projekt bude poskytována finanční podpora z Evropské unie.
 

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků