Kombinovaná doprava

Kombinovaná doprava
20. 12. 2016 11:23:45Kombinovaná doprava

Kombinovaná doprava

Informace a aktuality

 
Kombinovaná doprava je systém přepravy věcí (zboží) v jedné a téže přepravní jednotce (ve velkém kontejneru, výměnné nástavbě, odvalovacím kontejneru) nebo silničním vozidle, která při jedné jízdě využije též železniční nebo vodní dopravu. Jedná se o dopravu nákladů v jedné a téže dopravní jednotce s využitím několika druhů dopravy, přičemž se překládá pouze nákladová jednotka kombinované dopravy, nikoliv samotné zboží.


Pojem intermodální doprava znamená nákladní dopravu, při níž nákladní automobil, přívěs, návěs, snímatelná nástavba nebo kontejner použije silnice pro počáteční a/nebo koncový úsek cesty a jsou přepravovány, s tažným vozidlem nebo bez něho, ve zbývajícím úseku cesty po železnici, po vodní cestě nebo po moři.

Některé mezinárodní předpisy o kombinované dopravě

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1272/2014 ze dne 28. listopadu 2014, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud jde o označování kontejnerů pro účely jejich dočasného použití

NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství

Konsolidované znění k 4.9.2014

Souhrnná rezoluce o kombinované dopravě [CEMT/CM (2002)3/FINAL] (RTF) (4. 12. 2002)

Některé právní předpisy pro kombinovanou dopravu

• Vyhláška MZV č. 85/1973 Sb. o Dohodě o zavedení jednotného kontejnerového dopravního systému

Vyhláška MZV č. 57/1976 Sb. o Celní úmluvě o kontejnerech

• Vyhláška MZV č. 20/1977 Sb., o Dohodě o společném používání kontejnerů v mezinárodní dopravě

• Vyhláška MZV č. 62/1986 Sb. o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti kontejnerů

Sdělení MZV č. 35/1995 Sb. o sjednání Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC)

OSTATNÍ

Základní údaje o překladištích kombinované dopravy v ČR - 1/2018 (soubor .xls)

Základní údaje o překladištích kombinované dopravy ve státech V4 (soubor .xls)

Schema tratí AGTC a překladišť kombinované dopravy ve státech V4 (soubor .pdf)

 

Metodický pokyn Námořního úřadu ČR pro zjištění celkové hmotnosti kontejneru určeného pro námořní přepravu

 

Aktuality 

MD vyhlásilo 2. výzvu na podporu překladišť kombinované dopravy z OPD (tisková zpráva ke stažení)

Více informací na http://www.dnoviny.cz/kombinovana-doprava (Dopravní noviny)

Úřední věstník Evropské unie, Souhrnná zpráva C 372/4 ze dne 6. 9. 2016
Věc AT.39850 - Kontejnerová doprava. Souhrnná zpráva o rozhodnutí Komise ze dne 7. července 2016 v řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP (oznámeno pod číslem C(2016) 4215)

Vlaková hedvábná stezka. Karavana se zbožím z Číny staví i v Česku (web ekonomika.idnes.cz)

METRANS chystá v České Třebové rozšíření železničního terminálu (Dopravní noviny)

 

 

Historie

Poznámka: Nezaručujeme dostupnost starších webových stránek na jiných webových portálech.

MD vyhlásilo výzvu na podporu překladišť kombinované dopravy z OPD (Dopravní noviny) 
Podíl kombinované přepravy na trhu rostl i v loňském roce (Dopravní noviny)
V Hodoníně má vzniknout logistické centrum za miliardu eur (Dopravní noviny)
Přístav Hodonín za miliardu eur chce stavět firma s jedním jednatelem (web novinky.cz)
První přímý vlak spojil Čínu a Španělsko (ekonomika.idnes.cz)
AWT vybavila terminál v Ostravě-Paskově dalšími moderními překladači (web dnoviny.cz)
Přeprava návěsů po železnici má velký potenciál růstu (Dopravní noviny)
AWT chystá projekt na rozšíření terminálu v Paskově (Dopravní noviny)
Metrans jedná o rozšíření železničního terminálu v České Třebové (web logistika.ihned.cz)
Program Marco Polo v současné podobě končí (web silnice-zeleznice.cz)
Po drážním spojení Čína-Polsko už putuje první zboží (web zpravy.e15.cz)

Zpět na výpis článků