Jachtaři

Jachtaři
Námořní úřad ČR

Zveřeněno dne 30.5.2013:

Odbor plavby infomuje, že novela vyhlášky č. 315/2000 Sb. O technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty vyjde 4.6.2013 ve sbírce zákonů částka 63 pod číslem 135/2013 s účiností od 15.6.2013. Příslušný výtisk  otevřete zde

Odbor plavby upozorňuje vlastníky námořních jachet na povinnost roční platby podle nařízení vlády č. 412/2000 Sb. o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republikyZde otevřete plné znění dokumentu.

 

Informace o termínech a místech konání zkoušek velitelů jachet

Pro lepší informovanost zájemců bude zde Námořní úřad zveřejňovat informace o místě a času plánovaných zkoušek velitelů jachet.
 

Datum, Hodina, Organizátor, Místo konání

25/04/2017; 12:00 ; YachtNet, s.r.o., budova Český Yacht Club, Přístav 5/1148,
147 00 Praha;
28/04/2017; 10:00; SAMSON, Club Restaurant, Na Hájkové, Hájkova 1, 702 00 Ostrava;
04/05/2017;  13:00; Yacht Charter, s.r.o., budova Green City Court, Hvězdova 1724/2c,
140 00 Praha;
05/05/2017; 09:00; Yachting Centre Clipper; budova Radnice, Velké náměstí 166/1,
500 03 Hradec Králové;
06/06/2017; 12:00 ; YachtNet, s.r.o., budova Český Yacht Club, Přístav 5/1148,
147 00 Praha;

 

Námořní průkazy způsobilosti velitelů jachet:

Návštěvní hodiny pro vyřizování průkazů způsobilosti:

Stanovené návštěvní hodiny pro vyřizování záležitostí spojených s vystavováním a prodlužováním platnosti průkazů způsobilosti velitelů jachet jsou:

Pondělí: 09:00 - 17:30

Středa: 09:00 - 17:30

Mimo tuto stanovenou dobu je vyřizování individuálních žádostí možné pouze po předchozí tlf. domluvě s příslušným pracovníkem oddělení paní Jaroslavou Toufarovou - telefon: 225 131 225

 

Informace o požadavcích na odbornou přípravu a výcvik, zkouškách a námořních průkazech způsobilosti velitelů jachet:

• Doporučení pro výcvik jachtařů

• Vydání průkazů způsobilosti

• Prodloužení průkazu způsobilosti

• Odkazy na školící střediska (14.6.2016)

• Zkušební řád zkoušek velitelů jachet (23.10.2006) 

• Seznam jachetních instruktorů (=zkušebních komisařů praktické zkoušky) (aktualizace 18.7.2016)

• Seznam zkušebních komisařů (aktualizace 8.4.2016)

• Seznam posuzujících lékařů (20.4.2016)

• Přehled správních poplatků za vystavení průkazů způsobilosti velitelů jachet (25.06.2008)

 

Formuláře k průkazům způsobilosti velitelů jachet ke stažení:

• Složka na doklady k žádosti o průkaz způsobilosti velitele jachty (doc) (31.03.2008)

• Přihláška ke zkoušce způsobilosti velitele jachty (doc) (12.10.2010)

• Protokol teoretické zkoušky velitele jachty (doc) (10.06.2008)

• Protokol ověření praktických znalostí s omezením na motorové jachty (pdf) (9.9.2016)

• Protokol ověření praktických znalostí bez omezení (pdf) (9.9.2016)

• Potvrzení praxe na námořní jachtě (doc) (12.10.2010)

• Žádost o vydání (o duplikát) průkazu způsobilosti velitele jachty (doc) (12.10.2010)

• Žádost o prodloužení (výměnu) průkazu způsobilosti velitele jachty (doc) (12.10.2010)

 

Registrace námořních a rekreačních jachet:

Návštěvní hodiny pro vyřizování registrace plavidel:

Stanovené návštěvní hodiny pro vyřizování záležitostí spojených s zápisy do Námořního rejstříkujsou:

Pondělí: 09:00 - 17:30

Středa: 09:00 - 17:30

Mimo tuto stanovenou dobu je vyřizování žádostí možné pouze po předchozí tlf. domluvě

s příslušným pracovníkem oddělení panem Markem Dlouhým - telefon: 225 131 345

 

Zápisy do námořního rejstříku:

• Informace žadatelům o zápis námořní jachty do Námořního rejstříku ČR (12.01.2011)

• Informace žadatelům o zápis rekreační jachty do Evidence rekreačních jachet (20.10.2005)

• Informace o ročních poplatcích za právo plout pod státní vlajkou ČR (27.10.2006)

• Požadované technické vybavení jachty (20.10.2005)


• Seznam dokladů potřebných pro zápis námořní jachty do Námořního rejstříku (20.10.2005)

• Seznam dokladů potřebných pro výmaz námořní/rekreační jachty (20.10.2005)

 

Formuláře k registraci námořních a rekreačních jachet ke stažení:

• Tabulka odstraňování odpadů z jachet na moři (20.10.2005)

• Žádost o zápis/výmaz/změnu/ povolení pro námořní jachty (21.01.2008)

• Žádost o zařazení/výmaz/změnu rekreační do Evidence rekreačních jachet (20.10.2005)

• Žádost o registraci lodní tísňové bóje EPIRB (pdf) (24.03.2011)

 

Subjekty poveřené k prohlídkám námořních jachet plujících pod vlajkou České republiky (abecedně):

(Organizations authorized to carry out surveys and inspections of seagoing yachts flying flag of the Czech Republic - in aphabetical order)

1) Československý Lloyd

http://www.cslloyd.cz/

http://www.cslloyd.cz/namorni-jachty/

2) Členové asociace klasifikačních společností IACS

(Clasification Associations, members of IACS)

http://www.iacs.org.uk/

http://www.iacs.org.uk/explained/members.aspx

3) Oldřich Straka - Yachtservice

http://www.yachtservice.cz/

http://www.prohlidkylodi.cz/

4) Polski Rejestr Statków

(Polish Shipping Register)

http://www.prs.pl/

 

Kontroly a vyšetřování nehod námořních a rekreačních jachet:

 Záznam o kontrole námořní a rekreační jachty (09.02.2007)

• Poučení o hlášení nehody pro případ výmazu z Námořního rejstříku (15.05.2010)

• Hlášení o nehodě (31.01.2017)Zpět na výpis článků