Kontakty a návštěvní hodiny

Kontakty a návštěvní hodiny
15. 11. 2016 15:10:08Námořní úřad ČR

Působí v oblasti zpracování věcných záměrů zákonů a prováděcích předpisů v oblasti námořní plavby, přípravy podkladů pro návrhy zákonů a zajištění jejich projednávání ve spolupráci s odborem legislativním.

Vykonává funkci námořního úřadu ČR. V rámci této funkce vede rejstřík námořních plavidel a námořních jachet.

Organizuje a provádí zkoušky jachtařů a posádek námořních lodí a vystavuje příslušná osvědčení.

Zajišťuje mezinárodní vztahy v námořní plavbě a zastupuje ČR v Mezinárodní námořní organizaci (IMO).

 

Kontakty

Kontakty na Námořní úřad

 

MINISTERSTVO DOPRAVY

odbor plavby
P.O.BOX 9
nábřeží Ludvíka Svobody 12/22
110 15 Praha 1

 

Ing. Bc. Evžen Vydra, Ph.D. vedoucí oddělení námořní plavby, námořní rejstřík
tel.  225 131 343
fax  225 131 110
evzen.vydra@mdcr.cz

 

Kpt. Ing. Ctirad PACÁK, záležitosti IMO, STCW
tel. 225 131 085
fax 225 131 110
ctirad.pacak@mdcr.cz

 

Tereza OPOČENSKÁ , námořní rejstřík
tel. 225 131 345
fax 225 131 110
tereza.opocenska@mdcr.cz

 

Jaroslava TOUFAROVÁ ,kvalifikace námořníků a jachtařů,verifikace průkazů způsobilosti námořníků
tel. 225 131 225
fax 225 131 110
jaroslava.toufarova@mdcr.cz

Vydávání a ověřování průkazů radiotelefonistů a průkazů GMDSS


Český telekomunikační úřad,
P.O.Box 02
225 02 Praha 025

Ing. Pavel Ellinger
tel. +420 224 004 660
fax  +420 224 004 824
ellingerp@ctu.cz

 Zpět na výpis článků