Autobusové terminály

Autobusové terminály
Autobusové terminály

Informace o vyhlášení autobusových terminálů dle nařízení č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Informace o vyhlášení autobusových terminálů dle nařízení č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Na základě čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě Ministerstvo dopravy vyhlašuje seznam určených autobusových terminálů, na kterých je poskytována pomoc v souladu s Nařízením:

 

1. České Budějovice – České Budějovice, aut. nádr.

2. Plzeň – Plzeň, CAN

3. Hradec Králové – Hradec Králové, Terminál HD

4. Olomouc – Olomouc, aut. nádr.

5. Ostrava – Ostrava, ÚAN

6. Brno – Brno, ÚAN Zvonařka

7. Praha – Praha, ÚAN Florenc

 

Výše uvedený seznam platí pro mezinárodní linkovou autobusovou dopravu, kde přepravní vzdálenost podle jízdního řádu činí 250 km nebo více.

Seznam platí i pro vnitrostátní veřejnou linkovou dopravu, pokud přepravní vzdálenost dle jízdního řádu činí 250 km nebo více.

Kromě výše uvedeného se čl. 9, čl. 10 odst. 1, čl. 16 odst. 1 písm. b) a čl. 17 odst. 1 a 2 Nařízení, které se týkají osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí, uplatní i na dopravu s přepravní vzdáleností kratší - dle jízdního řádu do 250 km (v souladu s čl. 2.2 Nařízení). Ustanovení čl. 17 odst. 1 a 2 Nařízení se uplatní i v přepravě cestujících v příležitostné dopravě.Zpět na výpis článků