Polsko

Polsko
Informace k vybraným zemím

Polsko

Nová aplikace pro rezervaci celního odbavení

Informace o nové aplikaci naleznete v příloze.

 

Mýto v Polsku

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě zaslalo Ministerstvu dopravy informace týkající se systému elektronického mýtného vaitoll v Polsku. Informace mimo jiné obsahuje sdělení, jakým způsobem mohou řidiči postupovat či koho mají kontaktovat v případě, že dojde k udělení neoprávněné pokuty (viz příloha TIC – Systém elektronického mýtného viatoll v Polsku – neoprávněné pokuty).

Seznam silnic pro vozidla do 11,5 tuny na jednu osu (Dz.U.2011.124.703) - viz příloha

Seznam silnic pro vozidla do 10 tuny na jednu osu (Dz.U.2011.124.704) - viz příloha

 

Doby odpočinku

V reakci na zvýšené množství stížností na postupy polských kontrolních orgánů, jež jsme zaznamenali ze strany dopravců a krajských úřadů, kontaktovalo Ministerstvo dopravy Generální inspektorát silniční dopravy s žádostí o informaci, jaké doklady jsou na území Polska dostačující pro prokázání, že řidič vozidlo v určitém období neřídil, popřípadě existuje-li pro prokázání této skutečnosti nějaký zvláštní doklad a jaké jsou jeho náležitosti.

Generální inspektorát silniční dopravy informoval, že v Polsku lze pro zaznamenávání dob týdenního odpočinku použít krom standardních postupů, doporučených Evropskou komisí, i formulář, na který odkazuje čl. 30. 1. a) ust. 1 polského Zákona o silniční dopravě. Povinnými údaji, které je do formuláře nutno vyplnit, jsou:

- jméno řidiče;

- období, na něž je odkazováno a pro které má formulář sloužit;

- důvod, pro který řidič neřídil, pro něž nemá záznamy (výtisky z analogového tachografu, či data na kartě), či čerpal doby odpočinku dle zákona; 

- místo a datum, kde byl formulář vyplněn dopravcem.

Formulář je dopravce povinen vyplnit ve dvou kopiích, přičemž obě musí být podepsány jak dopravcem, tak i řidičem. Jednu kopii obdrží řidič vozidla před jízdou, druhou dopravce uchová na provozovně. 

Je třeba upozornit, že polské kontrolní orgány striktně vyžadují vyplnění shora uvedených údajů i na jiných dokladech, prokazujících, že řidič neřídil. Protože jsou v souvislosti s nesprávně vyplněnými údaji na předmětných dokladech ukládány českým dopravcům často sankce, považuje Ministerstvo dopravy za důležité o tom dopravce informovat. Vzhledem ke skutečnosti, že v odpovědi polské strany nebylo sděleno, zda jsou z pohledu kontrolních orgánů za dostatečné považována i žlutá kolečka, či potvrzení individuálně vytvořené dopravcem, obracíme se na Generální inspektorát silniční dopravy s doplňujícími dotazy. Prozatím však doporučujeme řidičům vytisknout si i samotnou odpověď Generálního inspektorátu, která je přiložena ve formátu PDF.

 

 Stáhněte si:
Zpět na výpis článků