Slovensko

Slovensko
Informace k vybraným zemím

Slovensko

Náhradní systém výběru mýta – ticketing

 

Od 12.1.2010 do 31.3.2010 funguje v rámci systému výběru mýta na Slovensku pro  tranzitující dopravce tzv. ticketing, který by měl urychlit odbavování automobilů na hraničních přechodech. Paralelně s ticketingem funguje i výběr mýta prostřednictvím palubních jednotek. Ticketing se netýká dopravců, kteří již elektronickou palubní jednotku mají.

Tranzitující dopravci při vstupu do SR na tranzitním hraničním přechodu zadají základní informace o vozidle, uvedou vybranou tranzitní trasu a na základě těchto údajů jim bude vypočtena výše mýta, kterou budou muset předem uhradit. Na výběr mají zahraniční dopravci 18 tranzitních tras v rámci celého Slovenska. Po uhrazení vypočtené sumy za vymezené tranzitní úseky bude každému dopravci vystaven doklad o zaplacení. Po projetí vybraného tranzitního úseku může dopravce bez jakéhokoliv zdržení opustit SR.Zpět na výpis článků