Tunisko

Tunisko
Informace k vybraným zemím

Tunisko

Vzhledem k obtížím, kterým museli dopravci z ČR čelit při vyřizování povolení k  mezinárodní   přepravě zboží  do  Tuniska (povolení „Autorisation pour le transport international de la marchandise par la route“ není již možné získat po překročení tuniských hranic), požádalo Ministerstvo dopravy prostřednictvím zastupitelského úřadu o navázání spolupráce s místním ústředním správním orgánem, činným na úseku dopravy, a o učinění nabídky k vzájemné výměně vstupních povolení, která by stimulovala vzájemný obchodní styk, tak jak probíhá s ostatními partnerskými zeměmi, s nimiž je mezinárodní kamionová doprava prostředkem rozvoje obchodních vztahů.

            V současnosti musí být nicméně řidiči nákladních vozidel stále vybaveni příslušným povolením (viz. výše) již při vstupu na území Tuniské republiky, pro hladký průběh přepravy doporučujeme najít si v Tunisku partnerskou firmu (tzv. Correspondant – např. Maersk, OTI, Mayer and Meyer,...), která zásilku při odbavování na hranicích převezme. Ta si může předem připravit nezbytné doklady a řešit problémy se znalostí předpisů dané země. Pro řidiče je jedním z nezbytných dokladů „Permit de circulation“, který je možno obdržet na Velvyslanectví Tuniské republiky v Praze, při podání žádosti o víza. Tento doklad si řidič musí dovézt již z ČR.

 

Dokumenty nutné pro vstup na území Tuniska - viz příloha

 

Žádost o povolení k přepravě - viz příloha

Žádost o povolení k přepravě FJ a arabština - viz přílohaStáhněte si:
Zpět na výpis článků