Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
5. 12. 2016 15:49:32Řidičské průkazy


Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení

Podat písemnou žádost má právo:
 1.  fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené,
 2.  fyzická nebo právnická osoba (FO, PO) na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje FO nebo PO žádá, ověřeného příslušným orgánem.
 • žádosti o výpis z evidenční karty řidiče se podávají na obecním úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa obvyklého bydliště osoby na území ČR
 • od 1. ledna 2009 je možné žádat o výpisy z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení také na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT.
  Na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností předložte.
 • žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádost o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení
 • doklad totožnosti
 • případně písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem
  Pro podání žádosti není stanoven žádný tiskopis.
   
  • lhůta pro vyřízení je zákonem stanovena na 30 kalendářních dní od podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče
   
  • výpis z registru řidičů podléhá správnímu poplatku ve výši 15,- Kč za první stranu, za každou započatou stránku je správní poplatek ve výši 5 Kč, pokud je pořizována na tiskárně výpočetní techniky
   
  Právní postup vyřízení požadavku je stanoven:

  Dle § 121 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Zpět na výpis článků