Žákovské jízdné - často kladené otázky

Žákovské jízdné - často kladené otázky
Žákovské jízdné

Jakým způsobem bude řešen případ, kdy student SŠ/VŠ má v letních měsících povinnou školní praxi a je nucen dojíždět z místa svého bydliště? Bude platit nějaká výjimka pro tyto případy? Vycházím z toho, že v červenci a srpnu by zlevněné jízdné nemělo platit.
 

Žákovské jízdné nahrazuje doposud poskytovanou sociální dávku - příspěvek na dopravu. Ten byl poskytován pouze na měsíce září až červen (školní rok). Proto studenti na praxi přes léto příspěvek nedostávali, ani žákovské jízdné se na ně vztahovat nebude.

Existují však komerční slevy (ČD už toto léto vydávají JuniorPas - léto), které to mohou kompenzovat. Věříme, že se mezi dopravci (v jejich podnikatelském zájmu) tyto komerční slevy budou nadále rozšiřovat. 

Bude průkazka platit jak pro autobus tak pro vlak zároveň? Mám na mysli jízdu v rámci jedné trasy. Když si bude moci student vybrat, který způsob přepravy zvolí. Nebo bude muset mít průkazky dvě?


Průkazka platí pro všechny autobusové dopravce (na vnitrostátních linkách) a pro všechny železniční dopravce univerzálně. Student si dopravce může vybrat svobodně.

 

Uvádíte, že na průkazce budou muset být vyznačeny dny, ve které může být uplatněn nárok na slevu. Je možné zaškrtnout všechny dny v týdnu? Příklad: Student VŠ, má pohyblivý rozvrh, je ubytován na koleji, ale čas od času jezdí domů i mimo vymezené dny, například když odpadne plánovaná výuka. Bude tedy moci využívat slevy po celý týden nebo to nový návrh neumožňuje?


Dny je nutné vyznačovat pouze v případě, že škola ve všech dnech nevyučuje. Pokud vyučuje denně, není potřeba vypisovat.

 

Platí zlevněné jízdné od září i pro studenty VŠ, kterým ale škola začíná až od října? Ptám se proto, že někteří musejí jezdit do školy již v září, tedy před začátkem semestru.


Některé VŠ vyučují už v září, proto žádné omezení na tento měsíc vydáno nebylo.

 

Co dělat v případě, že dopravce odmítne zákonný nárok na slevu?


Dopravce je povinen slevu na základě předložení platného průkazu uznat (to mu ukládá zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, prostřednictvím výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami). Pokud neuzná, nezbývá než podat na něj stížnost.

 

Platí zlevněné jízdné i pro jízdenky s místenkou?


Žákovské jízdné platí na všechny jízdenky (ve vlacích pouze 2. třída), na příplatky se sleva nevztahuje. Takže na jízdenku ano, cenu místenky ale student zaplatí plnou.

 

Platí slevy na jízdné i pro systém příměstské dopravy PID?


Žákovské jízdné platí i v PIDu, na webových stránkách dopravního podniku jsou už podmínky zveřejněny. Je nutné upozornit, že toto nově zaváděné žákovské jízdné se nevztahuje na samotnou MHD (příspěvek na dopravu se na MHD neposkytoval), platí tedy pouze na vnější pásma (od čísla 1 výše).

Zpět na výpis článků