Konec platnosti některých průkazů způsobilosti vydaných Státní plavební správou

Konec platnosti některých průkazů způsobilosti vydaných Státní plavební správou
23. 12. 2016 20:49:44Vodní doprava

Konec platnosti některých průkazů způsobilosti vydaných Státní plavební správou

Do 31. 12. 2017 bude probíhat II. etapa výměny některých průkazů způsobilosti ve vnitrozemské vodní dopravě. V této etapě má dojít k výměně následujících průkazů:

  • průkazy vůdců plavidel jiných než malých, které byly vydány v období od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2014,
  • průkazy vůdců malých a rekreačních plavidel, které byly vydány v období od 1. 1. 1985 do 31. 12. 1995,
  • průkazy členů posádek plavidel jiných než malých, které byly vydány v období od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2014.

Držitelé těchto průkazů musí do 31. 12. 2017 podat u Státní plavební správy žádost o jejich výměnu, jinak jejich platnost zaniká třicátým dnem ode dne uplynutí této lhůty. 

V následujících etapách až do roku 2020 pak každoročně končí platnost dalších průkazů.

Hlavním důvodem výměny průkazů bylo zajištění přehlednosti a právní jistoty v oblasti vydávání průkazů způsobilosti vůdců a členů posádek plavidel. V minulosti nebyla ukončena platnost původních průkazů a jsou tak v platnosti průkazy, které neobsahují ochranné prvky a stávají se tak terčem častého falšování.

V platnosti jsou též průkazy, které se vydávaly do roku 1992, a tudíž obsahují symboly a názvy již neexistujících státních útvarů.

Podrobnosti a další informace k výměně průkazů způsobilosti najdete zde.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků