Novely vyhlášek v oblasti vnitrozemské plavby 2018

Novely vyhlášek v oblasti vnitrozemské plavby 2018
20. 11. 2018 14:41:14Legislativa - vodní doprava

Ministerstvo dopravy plánuje v souvislosti s připravovanou novelou zákona o vnitrozemské plavbě vydat čtyři novely vyhlášek prováděcích zákon o vnitrozemské plavbě.

V Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018 (dále jen "plán vyhlášek") jsou zaneseny následující legislativní úkoly:
  1. návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu,
  2. návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů,
  3. návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách.
Mimo plán vyhlášek připravuje Ministerstvo dopravy:
  1. návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách.
 


Zpět na výpis článků