Dokumenty

Dokumenty
Novela zákona o vnitrozemské plavbě 2018
Novela zákona o vnitrozemské plavbě 2018
Přepravní a tarifní věstník 11/2018
Věstník dopravy 6/2018
Jachtaři
Povinnost využívat AIS transpondéry a prohlížeče elektronických plavebních map
Obecní úřady s rozšířenou působností - seznam s kontakty úředníků
Metodické pokyny - Stanoviska - Usměrnění
Silniční doprava - stanoviska MD
Novely vyhlášek v oblasti vnitrozemské plavby 2018
ADN 2019

Celkem dokumentů:702