Dokumenty

Dokumenty
Metodické stanovisko - vydávání posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření
Vkládání dat o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2017
Obecní úřady s rozšířenou působností - seznam s kontakty úředníků
Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)
Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)
Podmínky udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření
Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření
Seznam akreditovaných školicích středisek
Seznam akreditovaných školicích středisek
Obecní úřady s rozšířenou působností (ORP) - mapa a seznam s kontakty úřadů
Obecní úřady s rozšířenou působností (ORP) - mapa a seznam s kontakty úřadů
Informace k nákladům na přezkum posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření
Zvláštní jízdní úkony pro první část zkoušky z praktické jízdy motocyklů zařazených do skupiny vozidel AM, A1, A2 a A

Celkem dokumentů:199