Dokumenty

Dokumenty
Mapa obecních úřadů, stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí (SME)
Mapa obecních úřadů, stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí (SME)
Obecní úřady s rozšířenou působností - seznam s kontakty úředníků
Odebraná schválení - stažené výrobky
Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření
Audit bezpečnosti pozemních komunikací
Digitální tachograf - dokumenty ke stažení
Metodické pokyny - Stanoviska - Usměrnění
Silniční doprava - stanoviska MD
Stavby v blízkosti dálnic: povolení/závazné stanovisko pro stavební úřad - informace pro žadatele
Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, zpráva o prosazování nařízení
Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, zpráva o prosazování nařízení

Celkem dokumentů:185