Dokumenty

Dokumenty
Obecní úřady s rozšířenou působností - seznam s kontakty úředníků
Metodické pokyny - Stanoviska - Usměrnění
Silniční doprava - stanoviska MD
Stavby v blízkosti dálnic: povolení/závazné stanovisko pro stavební úřad - informace pro žadatele
Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření
Zkoušky zkušebních komisařů
Zkušební komisař
Zkušební komisař
Seznam akreditovaných školicích středisek
Seznam akreditovaných školicích středisek
Mapa obecních úřadů, stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí (SME)
Mapa obecních úřadů, stanic technické kontroly (STK) a stanic měření emisí (SME)
STK - Seznam STK podle krajů

Celkem dokumentů:202