Dokumenty

Dokumenty
Legislativa pro vnitrozemskou plavbu
Silniční doprava - právní předpisy
Novela zákona o vnitrozemské plavbě byla publikována ve Sbírce zákonů
Novela zákona o vnitrozemské plavbě byla publikována ve Sbírce zákonů
Nová směrnice o technických požadavcích na některá plavidla vnitrozemské plavby
Silniční doprava - stanoviska MD
Silniční doprava - metodika MD
Silniční doprava - právní předpisy EU
Úmluva COTIF ve znění Vilniuského protokolu
Úmluva COTIF ve znění Vilniuského protokolu
Legislativa pro námořní plavbu
Námořní legislativa ČR

Celkem dokumentů:16