Dokumenty

Dokumenty
Silniční doprava - právní předpisy
Silniční doprava - stanoviska MD
Silniční doprava - metodika MD
Silniční doprava - právní předpisy EU
Úmluva COTIF ve znění Vilniuského protokolu
Úmluva COTIF ve znění Vilniuského protokolu
Námořní legislativa - celkový přehled
Zákony v drážní dopravě
Zákony v drážní dopravě
Legislativa pro námořní plavbu
Mezinárodní předpisy v drážní dopravě
Nová směrnice o technických požadavcích na některá plavidla vnitrozemské plavby

Celkem dokumentů:14