Dokumenty

Dokumenty
Novely vyhlášek v oblasti vnitrozemské plavby 2018
Novela zákona o vnitrozemské plavbě 2019
Novela zákona o vnitrozemské plavbě 2019
Povinnost využívat AIS transpondéry a prohlížeče elektronických plavebních map
Silniční doprava - stanoviska MD
Legislativa pro vnitrozemskou plavbu
Silniční doprava - právní předpisy
Novela zákona o vnitrozemské plavbě byla publikována ve Sbírce zákonů (č. 292/2017 Sb.)
Novela zákona o vnitrozemské plavbě byla publikována ve Sbírce zákonů (č. 292/2017 Sb.)
Nová směrnice o technických požadavcích na některá plavidla vnitrozemské plavby
Silniční doprava - metodika MD
Silniční doprava - právní předpisy EU

Celkem dokumentů:19