Dokumenty

Dokumenty
Žádost o přijetí k výuce a výcviku
Harmonizované kódy a národní kódy uváděné v ŘP
Potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
Výpis z bodového hodnocení
Udělení (rozšíření) řidičského oprávnění
Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Celkem dokumentů:12