Dokumenty

Dokumenty
Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření
Žádost o přijetí k výuce a výcviku
Harmonizované kódy a národní kódy uváděné v ŘP
STK - Instrukce pro STK
Potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
Omezení v dopravě
Seznam akreditovaných školicích středisek
Seznam akreditovaných školicích středisek
Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)
Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

Celkem dokumentů:31