Dokumenty

Dokumenty
Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření
Seznam akreditovaných školicích středisek
Seznam akreditovaných školicích středisek
Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)
Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)
Žádost o přijetí k výuce a výcviku
Harmonizované kódy a národní kódy uváděné v ŘP
STK - Instrukce pro STK
Potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
Omezení v dopravě
Memorandum k rozhodování o zajištění provozu systému elektronického mýta v ČR
Nařízení Evropského parlamentu ke schvalování vozidel

Celkem dokumentů:23