26_2016-510-RK_9_Veřejná_vyhláška_1737733

26_2016-510-RK_9_Veřejná_vyhláška_1737733
Ing. Květa Mošnová, nar. 22. 9. 1962, Ing. Jiří Kroupa, nar. 8. 11. 1976, Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, IČ: 67010041 - 3 rozklady proti rozhodnutí MD, O 910, ze dne 2. 11. 2015, č. j. 380/2015-910-IPK/12, stavba "D1 Modernizace-úsek 11"
 

Stáhněte si: