D 35 Sadová – Plotiště, SO 122.1 úprava okružní křižovatky - Stavební povolení