D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, stavební povolení, SO 103.1, 236-240, 243-244, 706-708 a 711.