Elektronická podatelna a datová schránka

Elektronická podatelna a datová schránka
31. 10. 2016 15:47:50|Úřední deska


E-podatelna přijímá elektronická podání došlá na adresu e-podatelny s výjimkou podání, u kterých bude zjištěn výskyt chybného formátu nebo počítačového programu, jež jsou způsobilé přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci.

Pokud zvláštní právní předpis stanoví povinnost připojit k datové zprávě uznávaný elektronický podpis nebo uznávanou elektronickou značku, případně kvalifikované časové razítko, zjišťuje e-podatelna jejich náležitosti podle § 2 odst. 6 vyhlášky č. 496/2004 Sb., v platném znění a zákona č. 227/2000 Sb., v platném znění.
 
Maximální velikost podání je 7 MB

 

Podporované formáty příloh jsou:
 

*.TXT Obecný text
*.HTM *.HTML Hypertextový dokument
*.RTF Rich text Formát
*.DOC Dokument Microsoft Word
*.XLS Sesit Microsoft Excel
*.PDF Portable Document Format - Adobe Acrobat
*.JPG *.GIF Obrázky
*.ISDOC *.ISDOCX Formáty pro eFaktury


Datové zprávy jsou přijímány na CD/DVD nosičích čitelných na počítačích archívu (moderní operační systémy MS Windows). Osobně lze učinit elektronické podání na CD na adrese:

Ministerstvo dopravy
Podatelna – kancelář p/89
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1

 

Pracovní doba podatelny:

Po 7:45 - 17:00
Út 7:45 - 16:15
St 7:45 - 17:00
Čt 7:45 - 16:15
7:45 - 16:15

 

Potvrzení o přijetí podání:

Bude zasláno na e-mailovou adresu podavatele po ověření čitelnosti podání a všech náležitostí stanovených zákony jako zpráva podepsaná elektronicky zaměstnancem z e-podatelny nejpozději následující pracovní den poté, co bylo podání přijato.

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), má se za to, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.“

Adresa e-podatelny MD je posta@mdcr.cz.


Datová schránka Ministerstva dopravy

Uvádíme informace pro možnost vyhledání datové schránky Ministerstva dopravy:
 
ID schránky n75aau3
Typ schránky Orgán veřejné moci
Název organizace Ministerstvo dopravy
Identifikační číslo (IČ) 66003008
 

 

Zpět na výpis článků