Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení podpory veřej

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativně právní Ministerstva dopravy
6. 6. 2018 13:20:37|Úřední deska


Státní tajemník v Ministerstvu dopravy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě usnesení o spojení výběrových řízení na identická služební místa dle § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydané státním tajemníkem v Ministerstvu dopravy dne 4. června 2018, č. j. 44/2018-010-VR/3, vyhlašuje výběrové řízení na 2 služební místa ministerského rady (10813.13304) a ministerského rady (10813.13302) v Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativně právní Ministerstva dopravy.

Termín pro podání žádosti do výběrového řízení je do 25. června 2018.

 
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků