Oznámení o vyvěšení návrhů akčních plánů ke snížení hluku z dopravy, a to pro hlavní letiště (Letišt