Pozvánka na veřejné projednání návrhu koncepce Operační program Doprava na období 2014 - 2020 a poso

Pozvánka na veřejné projednání návrhu koncepce Operační program Doprava na období 2014 - 2020 a posouzení jejího vlivu na životní prostředí
16. 5. 2014 0:00:00|Úřední deska

Ministerstvo dopravy

ve spolupráci s

Českou zemědělskou univerzitou v Praze

si Vás dovolují pozvat na

 

Veřejné projednání návrhu koncepce

 

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA

PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ  2014 – 2020

A POSOUZENÍ JEJÍHO VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

které se uskuteční

ve středu 11. června 2014 od 16 hod. v zasedacím sále Ministerstva dopravy

adresa:nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha

Veřejné projednání se uskuteční v rámci procesu posuzování vlivů návrhu Operačního programu Doprava pro programové období 2014 – 2020 na životní prostředí (dále také „SEA OPD 2014 – 2020“), které probíhá podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V rámci veřejného projednání bude představen návrh OPD 2014 – 2020 a vyhodnocení vlivů OPD 2014 – 2020 na životní prostředí. Získané připomínky budou využity při zpracování závěrečného stanoviska dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Předkladatelem SEA OPD 2014 – 2020 je Ministerstvo dopravy, zpracovatelem SEA ODP 2014 – 2020 je Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí.

Dle požadavků zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou v průběhu procesu SEA OPD 2014 – 2020 povinně zveřejňovány příslušné dokumenty v Informačním systému SEA na adrese: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP155K, kód koncepce MZP155K.

PROGRAM VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

 ČasTémaPřednášející
16.00 – 16.10 Zahájení Zástupce MD/zástupce SEA hodnotitele
16.10 – 16.25 PředstaveníODP 2014 – 2020 Zástupce MD
16.25 – 16.45 Představení SEA ODP 2014 – 2020 Zástupce zpracovatele SEA posouzení
16.45 – 17.55 Diskuse
17.55 – 18.00 Předpokládaný závěr projednání

Pro další informace o návrhu OPD 2014 – 2020 a její SEA se prosím obracejte na následující kontaktní osoby: zástupce zpracovatele SEA – Ing. Vladimír Zdražil, e-mail: zdrazil@fzp.czu.cz; zástupce předkladatele koncepce – Mgr. Michal Petrů, e-mail: michal.petru@mdcr.cz.

Na výše uvedené e-mailové adresy můžete také zasílat své připomínky a návrhy.

 

Pozvánka ke stažení ZDE.

Stáhněte si:
Zpět na výpis článků