Usnesení ministra dopravy dle § 64 odst. 2 správního řádu o prodloužení přerušení společného řízení