Veřejná vyhláška - Vyrozumění účastníků řízení, rozklad Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu prot