Veřejná vyhláška - vyrozumění o podaném rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. 98/2016

Veřejná vyhláška - vyrozumění o podaném rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. 98/2016-120-STSP/3 ve věci stavby „Obchodní dům Kaufland - úprava místní komunikace, parkoviště, chodníky“
1. 11. 2016 11:08:51|Úřední deska
Opětovné vyvěšení veřejné vyhlášky s přílohou - vyrozumění o podaném rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. 98/2016-120-STSP/3, kterým v přezkumném řízení zrušilo rozhodnutí Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje č. j. KUZL 66847/2015 ze dne 7. 6. 2016, kterým bylo v odvolacím řízení zrušeno rozhodnutí Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm č. j. MěÚ-RpR/21815/2015 ze dne 24. 8. 2015, kterým byla povolena stavba „Obchodní dům Kaufland - úprava místní komunikace, parkoviště, chodníky“,  a věc vrácena k novému projednání
Stáhněte si:
Zpět na výpis článků