Komponenty mýtného systému

Komponenty mýtného systému
Oznámení o výběrovém řízení č. PEM-154/15110-2019 (1. kolo) na zjištění zájemce o koupi
komponentů mýtného systému


Ředitelství silnic a dálnic ČR, jemuž podle zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje dne 4.2.2019 výběrové řízení na prodej movitého majetku komponentů elektronického mýta.
Minimální kupní ceny jsou uvedeny v tabulce, viz níže.
 
Položka Majetek Min. cena
1 Baterie 12V, pořízená v r.2017 1 000,- Kč
2 UPS Telecom, doba užívání 1 rok 3 600,- Kč
3 TCM-0902, užívání od r.2008 400,-Kč
4 TCM-0902, užívání od r.2008 400,-Kč
5 TIM 24V, užívání od r.2008 350,- Kč
6 TIM 24V, užívání od r.2008 350,- Kč
7 Web-IO, užívání od r. 2008 3800,-Kč
8 Přepínač, jedná se o switch typ SF 8TX 800,-Kč
9 Kontrolér mýtné brány, užívání od r. 2016 38 000,-Kč
10 Anténa MTX 1230-E, užívání od r. 2008 26 000,-Kč
11 Anténa MTX 1230-E, užívání od r. 2008 26 000,-Kč
12 Anténa MTX 1230-B/L, užívání od r. 2008 15 000,-Kč
13 Anténa MTX 1230-B/L, užívání od r. 2008 15 000,-Kč
14 UPS 230/24V, užívání od r.2008 2 000,-Kč
15 Baterie Panasonic LC-XD1217P, 12V/17 1 000,-Kč

Uzávěrka podání nabídek je dne 19.2. 2019 do 12:00h.
Nabídky lze zasílat pouze písemně v zalepené obálce a nadepsané „Výběrové řízení č. PEM-154/15110-2019 - NEOTVÍRAT“, na adresu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, úsek Provozovatele elektronického mýtanábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 (budova MD ČR), 110 00 Praha 1-Nové Město.

Úplné znění o výběrovém řízení a jeho podmínkách si mohou zájemci vyžádat na kontaktu:
PhDr. Roman Krupička
vedoucí odd. majetkové správy elektronického mýta
Ředitelství silnic a dálnic ČR
tel.: 241 084 623, mob.: 724 755 598
www.rsd.cz , roman.krupicka@rsd.cz