Infrastruktura silniční dopravy

Infrastruktura silniční dopravy
1. 1. 2016 0:00:00Infrastruktura silniční dopravy

3.2.1. Infrastruktura silniční dopravy (km)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Délka silnic a dálnic celkem 55 751,9 55 742,0 55 716,5 55 761,3 55 747,6 55 737,5
z toho evropská silniční síť typu E 2 635,8 2 634,0 2 634,3 2 631,5 2 627,5 2 627,7
Dálnice v provozu 733,9 745,1 751,2 775,8 775,8 776,0
Rychlostní komunikace1) 422,3 427,0 442,1 458,3 459,4 459,4
Silnice 55 018,0 54 996,9 54 965,3 54 985,5 54 971,8 54 961,5
v tom silnice I. třídy 6 254,6 6 254,1 6 250,1 6 249,7 6 233,2 6 244,9
silnice II. třídy 14 634,8 14 626,2 14 542,9 14 566,3 14 577,5 14 586,7
silnice III. třídy 34 128,6 34 116,6 34 172,3 34 169,5 34 161,1 34 129,9
Místní komunikace 74 919,0 74 919,0 74 919,0 74 919,0 74 919,0 74 919,0


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků