Přeprava věcí po silnici

Přeprava věcí po silnici
1. 1. 2016 0:00:00Přeprava

5.2.3.1. Přeprava věcí po silnici (pouze vozidly registrovanými v ČR)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Přeprava věcí celkem (tis. tun) 355 911 349 278 339 314 351 517 386 243 438 906
podle druhu přepravy
vnitrostátní 301 453 288 581 281 398 289 146 324 129 375 106
mezinárodní celkem 54 458 60 697 57 916 62 371 62 114 63 800
v tom: vývoz 21 019 23 083 22 116 25 030 26 132 27 116
dovoz 18 705 19 802 18 436 20 028 19 923 22 282
tranzit přes ČR 1 948 2 134 1 727 1 939 1 760 1 644
přeprava ve třetích zemích 12 786 12 269 11 389 11 031 9 321 8 557
kabotáž na území cizích států * 3 410 4 248 4 343 4 978 4 202
podle způsobu provozování
na cizí účet 253 144 246 269 241 423 245 042 282 688 322 671
na vlastní účet 102 767 103 009 97 891 106 475 103 555 116 236
Přepravní výkon celkem (mil. tkm) 51 832 54 830 51 228 54 893 54 092 58 714
podle druhu přepravy
vnitrostátní 14 776 14 995 14 414 15 401 16 820 21 183
mezinárodní celkem 37 056 39 835 36 814 39 492 37 272 37 531
v tom: vývoz 12 986 13 896 13 142 14 572 14 676 15 299
dovoz 12 170 13 121 12 272 13 268 12 565 13 097
tranzit přes ČR 2 368 2 347 1 925 2 054 1 782 1 595
přeprava ve třetích zemích 9 531 9 526 8 252 8 262 6 870 6 398
kabotáž na území cizích států * 945 1 223 1 336 1 379 1 142
podle způsobu provozování
na cizí účet 47 968 49 910 46 347 50 210 49 627 53 135
na vlastní účet 3 865 4 920 4 881 4 683 4 465 5 579


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků