Vnitrostátní nákladní silniční doprava

Vnitrostátní nákladní silniční doprava
1. 1. 2016 0:00:00Přeprava

5.2.3.2. Vnitrostátní nákladní silniční doprava (pouze vozidly registrovanými v ČR)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Přeprava věcí celkem (tis. tun) 301 453 288 581 281 398 289 146 324 129 375 106
podle kategorií přepravní vzdálenosti
0 - 50 km 214 943 199 786 196 684 198 617 221 771 241 961
50 - 150 km 54 115 54 924 52 777 55 911 66 138 90 532
150 - 300 km 24 239 26 301 24 903 27 033 28 075 33 602
300 - 500 km 7 668 6 981 6 608 7 156 7 853 8 426
500 km a více 489 589 427 429 292 584
podle způsobu provozování
na cizí účet 200 952 189 099 187 346 185 784 223 455 261 883
na vlastní účet 100 499 99 482 94 052 103 361 100 674 113 222
Přepravní výkon celkem (mil. tkm) 14 776 14 995 14 414 15 401 16 820 21 183
podle kategorií přepravní vzdálenosti
0 - 50 km 3 006 2 917 2 937 3 186 3 550 4 139
50 - 150 km 4 519 4 601 4 496 4 661 5 507 7 711
150 - 300 km 4 540 5 012 4 693 5 131 5 219 6 374
300 - 500 km 2 514 2 238 2 138 2 287 2 437 2 703
500 km a více 197 228 151 136 107 255
podle způsobu provozování
na cizí účet 11 696 11 765 11 394 12 051 13 518 16 760
na vlastní účet 3 080 3 230 3 020 3 349 3 302 4 423


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků