Dovoz věcí po silnici do České republiky podle jednotlivých komodit v tkm

Dovoz věcí po silnici do České republiky podle jednotlivých komodit v tkm
1. 1. 2016 0:00:00Dovoz NST 2007

5.2.10.6. Dovoz věcí po silnici do České republiky podle jednotlivých komodit (mil. tkm)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Celkem1) 12 171 13 121 12 272 13 268 12 565 13 097
Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu 1 651 1 504 1 629 1 493 1 256 1 355
Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn 92 117 79 44 33 58
Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium 380 507 403 472 591 426
Potravinářské výrobky, nápoje a tabák 1 425 1 472 1 290 1 602 1 322 1 504
Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně 403 402 369 357 359 221
Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média 1 101 1 077 1 262 1 180 990 1 220
Koks a rafinované ropné produkty 235 287 289 301 217 178
Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo 988 1 189 1 199 1 193 1 158 1 147
Jiné nekovové anorganické produkty 840 887 743 701 832 660
Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení 2 005 2 107 1 859 2 109 1 943 2 236
Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny 936 735 679 909 879 706
Dopravní prostředky a zařízení 460 1 022 727 937 953 1 296
Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené 167 232 165 163 115 114
Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady 70 67 55 54 67 117
Zásilky, balíky 67 102 87 159 82 61
Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí 546 598 648 668 889 809
Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené 12 0 6 3 0 9
Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně 504 517 563 689 538 627
Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01 – 16 277 287 212 235 341 352
Jiné věci jinde neuvedené 12 14 9 0 0 0


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků