Dovoz věcí po silnici do České republiky podle jednotlivých komodit v tunách

Dovoz věcí po silnici do České republiky podle jednotlivých komodit v tunách
1. 1. 2016 0:00:00Dovoz NST 2007

5.2.10.5. Dovoz věcí po silnici do České republiky podle jednotlivých komodit (tis. tun)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Celkem1) 18 705 19 802 18 436 20 028 19 923 22 282
Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu 2 064 1 743 2 069 1 737 2 026 2 147
Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn 248 219 164 129 106 150
Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium 1 036 1 259 820 1 114 1 400 1 284
Potravinářské výrobky, nápoje a tabák 1 904 1 940 1 894 2 458 1 897 2 041
Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně 511 479 462 463 440 274
Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média 2 116 1 679 1 941 1 935 1 629 2 045
Koks a rafinované ropné produkty 610 894 668 721 449 886
Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo 1 395 1 832 1 493 1 665 1 958 1 862
Jiné nekovové anorganické produkty 1 374 1 655 1 437 1 171 1 536 1 326
Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení 2 863 3 088 2 825 3 115 2 813 3 322
Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny 1 182 982 921 1 233 1 079 947
Dopravní prostředky a zařízení 649 1 381 1 165 1 420 1 470 2 326
Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené 228 268 236 219 172 164
Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady 178 127 152 120 110 461
Zásilky, balíky 143 163 155 280 202 120
Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí 1 040 970 958 1 027 1 372 1 327
Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené 21 0 10 3 0 8
Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně 642 652 729 852 715 849
Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01 – 16 481 445 329 367 549 745
Jiné věci jinde neuvedené 21 27 7 0 0 0


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků