Vnitrostátní přeprava věcí po silnici v České republice podle jednotlivých komodit v tkm

Vnitrostátní přeprava věcí po silnici v České republice podle jednotlivých komodit v tkm
1. 1. 2016 0:00:00Vnitrostátní přeprava NST 2007

5.2.8.6. Vnitrostátní přeprava věcí po silnici v České republice podle jednotlivých komodit (mil. tkm)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Celkem1) 14 776 14 995 14 414 15 401 16 820 21 099
Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu 1 462 1 594 1 706 1 765 2 062 2 350
Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn 318 335 243 202 204 206
Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium 2 360 2 391 2 450 2 472 2 721 4 611
Potravinářské výrobky, nápoje a tabák 2 691 2 864 2 639 2 791 3 266 3 079
Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně 94 117 72 78 72 78
Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média 916 654 538 560 685 766
Koks a rafinované ropné produkty 645 567 466 410 534 646
Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo 659 659 522 667 602 799
Jiné nekovové anorganické produkty 1 790 1 910 1 698 2 156 2 019 2 519
Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení 937 1 058 1 125 1 356 1 221 1 505
Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny 411 370 443 423 523 525
Dopravní prostředky a zařízení 399 392 481 486 637 705
Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené 124 101 114 70 126 188
Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady 601 500 537 556 485 857
Zásilky, balíky 454 447 539 457 428 550
Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí 416 432 435 418 549 694
Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené 9 5 8 3 4 7
Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně 333 343 236 346 370 507
Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01 – 16 153 254 151 185 312 507
Jiné věci jinde neuvedené 4 4 11 0 0 0


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků