Vnitrostátní přeprava věcí po silnici v České republice podle jednotlivých komodit v tunách

Vnitrostátní přeprava věcí po silnici v České republice podle jednotlivých komodit v tunách
1. 1. 2016 0:00:00Vnitrostátní přeprava NST 2007

5.2.8.5. Vnitrostátní přeprava věcí po silnici v České republice podle jednotlivých komodit (tis. tun)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Celkem1) 301 453 288 581 281 398 289 146 324 129 375 298
Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu 36 918 37 781 38 820 42 518 42 067 43 327
Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn 5 483 5 061 4 996 5 324 4 372 2 942
Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium 111 626 109 073 111 222 104 145 124 193 152 451
Potravinářské výrobky, nápoje a tabák 23 053 26 445 20 926 24 345 29 656 29 503
Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně 946 866 674 801 762 768
Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média 12 697 7 344 5 887 6 433 7 590 8 220
Koks a rafinované ropné produkty 7 387 7 051 5 057 5 270 7 044 8 054
Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo 6 648 5 451 4 988 5 484 6 271 6 867
Jiné nekovové anorganické produkty 30 052 29 023 26 241 31 088 33 857 38 798
Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení 10 509 12 859 13 047 14 777 15 495 16 274
Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny 5 620 5 875 6 666 5 927 6 840 9 085
Dopravní prostředky a zařízení 7 755 7 829 8 275 8 962 9 390 11 453
Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené 1 327 898 1 262 753 1 104 1 813
Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady 24 958 16 651 19 559 17 847 16 976 20 950
Zásilky, balíky 4 683 3 918 4 272 3 668 3 760 4 701
Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí 5 774 4 654 5 006 5 147 6 652 8 121
Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené 137 141 130 72 53 116
Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně 4 119 3 784 2 300 4 234 4 209 4 852
Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01 – 16 1 732 3 854 1 967 2 352 3 838 7 003
Jiné věci jinde neuvedené 30 25 105 0 0 0


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků