Vývoz věcí po silnici z České republiky podle jednotlivých komodit v tkm

Vývoz věcí po silnici z České republiky podle jednotlivých komodit v tkm
1. 1. 2016 0:00:00Vývoz NST 2007

5.2.9.6. Vývoz věcí po silnici z České republiky podle jednotlivých komodit (mil. tkm)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Celkem1) 12 986 13 896 13 142 14 572 14 676 15 299
Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu 915 988 1 221 1 010 1 234 1 340
Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn 75 128 78 44 29 47
Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium 256 217 237 338 310 440
Potravinářské výrobky, nápoje a tabák 1 021 1 200 1 204 1 149 1 220 1 236
Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně 356 399 378 416 301 239
Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média 1 717 1 324 1 250 1 435 1 280 1 270
Koks a rafinované ropné produkty 220 167 126 133 189 195
Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo 1 062 1 277 1 100 1 158 1 339 1 425
Jiné nekovové anorganické produkty 1 158 1 115 922 1 090 969 1 066
Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení 2 503 2 732 2 405 2 716 2 647 2 704
Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny 1 289 1 155 1 183 1 462 1 215 1 138
Dopravní prostředky a zařízení 914 1 524 1 368 1 817 1 930 1 950
Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené 266 269 384 329 387 337
Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady 110 132 119 133 187 142
Zásilky, balíky 106 123 102 120 109 85
Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí 365 427 328 357 407 583
Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené 20 23 9 28 23 4
Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně 418 498 450 608 573 702
Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01 – 16 191 196 278 229 327 394
Jiné věci jinde neuvedené 24 1 1 0 0 0


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků