Vývoz věcí po silnici z České republiky podle jednotlivých komodit věcí v tunách

Vývoz věcí po silnici z České republiky podle jednotlivých komodit věcí v tunách
1. 1. 2016 0:00:00Vývoz NST 2007

5.2.9.5. Vývoz věcí po silnici z České republiky podle jednotlivých komodit věcí (tis. tun)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Celkem1) 21 019 23 083 22 116 25 030 26 132 27 116
Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu 2 239 2 975 3 347 3 820 4 259 4 563
Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn 201 317 130 99 107 77
Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium 705 792 647 1 034 1 151 980
Potravinářské výrobky, nápoje a tabák 1 825 2 025 2 130 2 071 2 125 2 192
Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně 434 369 478 504 343 259
Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média 2 978 2 326 2 438 2 491 2 377 2 340
Koks a rafinované ropné produkty 406 436 288 270 321 403
Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo 1 576 1 889 1 657 1 743 2 296 2 035
Jiné nekovové anorganické produkty 1 921 2 134 1 700 1 874 1 786 2 134
Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení 3 407 3 778 3 322 3 964 3 700 3 915
Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny 1 440 1 322 1 325 1 681 1 455 1 400
Dopravní prostředky a zařízení 1 347 2 271 1 995 2 497 2 746 2 981
Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené 406 305 398 364 413 443
Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady 273 339 355 513 617 319
Zásilky, balíky 197 219 254 232 226 167
Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí 558 648 571 601 753 961
Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené 18 18 10 14 58 5
Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně 667 558 611 807 737 1 047
Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01 – 16 388 361 461 449 662 895
Jiné věci jinde neuvedené 34 2 1 0 0 0


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků