Délka státních silnic celkem

Délka státních silnic celkem
1. 1. 2016 0:00:00Srovnání základních ukazatelů s vybranými evropskými zeměmi

3.8.4. Délka státních silnic celkem (km)

  2005 2009 2010 2011 2012 2013
Belgie 12 531 12 760 13 229 * * *
Česká republika 6 154 6 198 6 255 6 254 6 250 *
Dánsko * * * * * *
Finsko 77 496 77 396 77 383 77 349 77 329 77 283
Francie 9 760 9 768 9 754 9 745 9 784 *
Irsko 5 168 5 443 4 513 4 513 4 513 4 531
Itálie 21 524 19 375 20 856 20 773 19 861 *
Lucembursko 837 837 * * * *
Maďarsko 30 808 30 104 30 151 30 183 30 177 *
Německo 40 983 39 887 39 710 39 673 39 604 39 389
Nizozemí 989 750 711 697 * *
Polsko 18 287 18 579 18 606 18 801 19 182 19 286
Portugalsko * * * * * *
Rakousko 10 193 9 994 9 959 10 003 10 009 10 012
Řecko * * * * * *
Slovenská republika 3 341 3 496 3 507 3 546 3 546 *
Spojené Království 9 777 8 596 8 489 8 508 * *
Španělsko 16 679 15 264 15 103 15 056 15 110 *
Švédsko 15 350 15 353 * * * *


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků