Souhrnné ukazatele

Souhrnné ukazatele

Celkem dokumentů:176

Celkové emise z dopravy
Celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury
Dovoz věcí do České republiky podle jednotlivých komodit celkem v tkm
HDP na 1 obyvatele v běžných cenách - srovnání s vybranými zěměmi EU
Hrubý domácí produkt v regionech ČR v běžných cenách