Vodní doprava

Vodní doprava

Celkem dokumentů:55

Délka splavných vodních cest pro pravidelnou dopravu
Dovoz věcí po vodních cestách do České republiky podle jednotlivých komodit v tkm
Motorové nákladní lodě
Nehody ve vnitrozemské vodní dopravě
Přeprava věcí po vnitrozemských vodních cestách