Statistiky

Statistiky
Souhrnné statistiky - 2018
Statistiky přestupků a trestných činů za rok 2017
Statistiky bodovaných řidičů za rok 2017
Ročenky dopravy ČR
Čtvrtletní mezinárodní přehledy – členské státy EU
Čtvrtletní přehledy základních ukazatelů
Elektronický sběr formulářů statistických výkazů Ministerstva dopravy
Přepravní proudy věcí
Přeprava věcí na území ČR
Formuláře statistických výkazů Ministerstva dopravy (schválené formuláře výkazů)

Celkem dokumentů:736