Statistiky

Statistiky
Souhrnný přehled o obchodní letecké přepravě cestujících, nákladu a pošty za rok 2016
Výkony letišť ČR za rok 2016
Statistiky bodovaných řidičů za rok 2016 - 1. pololetí
Statistiky přestupků a trestných činů za rok 2016 - 1. pololetí
Rozvoj dopravního sektoru v roce 2015
Organizace odvětví dopravy v zakladatelské a zřizovatelské působnosti Ministerstva dopravy k 31.12.2015
Plnění státního rozpočtu ČR
Vybrané ukazatele ekonomiky ČR
Odvětvová struktura HDP
Indexy životních nákladů domácností

Celkem dokumentů:736