Statistiky

Statistiky
Odvětvová struktura HDP
Indexy životních nákladů domácností
Počty jednotek v registru ekonomických subjektů ČSÚ celkem
Počty jednotek v odvětví dopravy a skladování v registru ekonomických subjektů ČSÚ podle druhu
Průměrný evidenční počet zaměstnanců
Průměrné hrubé měsíční mzdy na fyzické osoby
Zahraniční obchod (běžné ceny)
Tvorba hrubé přidané hodnoty v odvětví dopravy
Celkové investiční výdaje do dopravní infrastruktury
Celkové výdaje na opravy a údržbu dopravní infrastruktury

Celkem dokumentů:737