Drážní doprava

Drážní doprava


Organizace v České republice

Advanced World Transport a.s.
Arriva vlaky s.r.o.
Asociace lanové dopravy
Asociace podniků českého železničního průmyslu
České dráhy, a. s.
DATIS Telematika ČD, a. s.
Drážní inspekce
Drážní úřad
GW Train Regio
Jindřichohradecké místní dráhy a.s.
LEO Express
Metrans Rail, s.r.o.
Národní technologická platforma – Interoperabilita železniční infrastruktury
Regiojet a.s.
Sdružení dopravních podniků
Sdružení železničních společností
Slezskomoravská dráha a.s.
Správa železniční dopravní cesty
Státní fond dopravní infrastruktury
TRILEX
Unipetrol Doprava s.r.o.
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Výzkumný ústav železniční
Železnice Desná

 

Odboráři 

Aliance drážního provozu
Cech strojvůdců České republiky
Federace strojvůdců
Federace vlakových čet
Federace vozmistrů
Odborový svaz státních orgánů a organizací
Odborový svaz dopravy
OSŽ – Odborové sdružení železničářů
Svaz odborářů služeb a dopravy
 

 

Zahraniční organizace

Evropská unie - Ředitelství pro dopravu a mobilitu
Evropská železniční agentura
Mezinárodní železniční unie (UIC)
Železniční organizace ve světě (Evropský železniční server)

 

Zájmové organizace

Doupovská dráha
Klub dráhařů
Klub železničních cestovatelů
Kozí dráha
K-report
Parostroj
Stránky přátel železnic
Stránky společnosti pro veřejnou dopravu
Švestková dráha
Zubrnická muzeální železnice

 

Ostatní

Centrum pro efektivní dopravu
Informace o městské dopravě
Informační systém NORMIS Českých drah
Lanové dráhy  v České republice (nebo zde)
Městská doprava Citytrans
Modernizace trati Praha - Kladno, s připojením na letiště Ruzyně
Portál ERTMS
Portál právních předpisů Evropské unie
Úřední věstník Evropské unie
Výpočet ceny jízdného v železniční dopravě (společnost ČD a.s.)
Zpoždění vlaků na síti Českých drah

 

Prohlášení o dráze

Prohlášení o dráze 2019 ( web SŽDC)
Prohlášení o dráze 2018 (web SŽDC

Prohlášení o dráze 2017 (web SŽDC)

Ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku  (portál provozování drah)

 

Jízdní řády

Elektronické vydání jízdního řádu osobní železniční dopravy pro období 2017/2018 (platné od 10. 12. 2017)
Jízdní řády městské hromadné dopravy
Jízdní řády vlaků a autobusů
Řazení vlaků pro přepravu osob (ŽelPage)
Řazení vlaků pro přepravu osob (vagonWEB)

 


Magazíny a periodika s drážní tématikou

ACRI NEWS
Časopis Silnice-železnice
Československý dopravák (časopis věnovaný městské a příměstské dopravě v ČR a SR)
ČD pro vás
Dopravní noviny (týdeník)
Dráha (měsíčník)
Moderní železnice (vydává SŽDC)
Reportér (AŽD s.r.o.)
SUDOP E-Revue
Vědeckotechnický sborník ČD
Zájmy strojvůdce (časopis Federace strojvůdců)
Železničář, elektronická verze
Železniční magazín
Železničný semafor (slovensky)