Vyhledávání

Vyhledávání
Rozhodnutí Komise ze dne 30. listopadu 2015 o seznamu svátků na rok 2017 pro orgány Evropské unie
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Ženy a doprava (průzkumné stanovisko na žádost Komise)
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Plán jednotného evropského dopravního prostoru – úspěchy a úkoly (průzkumné stanovisko na žádost Evropského parlamentu)
Doporučení Rady ze dne 14. července 2015 k národnímu programu reforem České republiky na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2015
Stanovisko Evropského výboru regionů – Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011
Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. února 2014, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu a seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti pro období 2014–2020
Čistá mobilita
Národní kosmický plán 2014 - 2019
Národní kosmický plán 2014 - 2019
Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)
Implemetační plán k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)

Celkem dokumentů:20626