Vyhledávání

Vyhledávání
Archiv statistik
Seznam pracovníků Ministerstva dopravy, kteří jsou držiteli platných průkazů "Státního dozoru v civilním letectví"
Úkoly a činnost Námořního úřadu ČR
Námořní legislativa ČR
Jachtaři
Informace o certifikaci námořníků v ČR
Informace o kursech STCW
Informace o kvalifikačních zkouškách STCW

Celkem dokumentů:18260