Trans-European Motorways Project 2018

Trans-European Motorways Project 2018

final-letak-(1).jpg
Proč se zúčastnit soutěže

 
  • U příležitosti jednání v oblasti rozvoje dálniční a silniční infrastruktury v rámci spolupráce Trans-European Motorways Project a amerického programu Highway Engineering Exchange Program, pořádaného v květnu 2018 v Praze, vyzývá Ministerstvo dopravy České republiky k přihlášení projektů do studentské soutěže, jejíž hlavní cestou pro vítěze je cesta a účast na podzimní konferenci programu Highway Engineering Exchange Program v USA.
 
  • Všechny náklady na cestu a pobyt jsou vítězi (pouze jedné osobě) soutěže hrazeny z prostředků Highway Engineering Exchange Program (http://www.heep.org/). Ministerstvo dopravy nezajišťuje náležitosti pro cestu vítěze do USA. 

Jak se zúčastnit soutěže

  • Soutěžní projekt se musí týkat problematiky pozemních komunikací (od infrastruktury po provoz). Projekt musí představit nové inovativní řešení nebo navrhnout zlepšení dosavadní praxe. Volba formy zpracování projektu jako takového je na soutěžícím.
  • Soutěžící musí zpracovat anotaci projektu v rozsahu max. 2 A4 v angličtině, popisující projekt a jeho přínosy. Přihlášky do soutěže spolu s anotací zasílejte do 18. dubna 2018 na e-mail: sekretariat.530@mdcr.cz.
  • Prodloužili jsme lhůtu pro zaslání projektů do 18.dubna 2018!


kombo.jpg

Podmínky soutěže

  • Účastník musí být studentem VŠ v České republice. Přihlásí-li se do soutěže tým o dvou a více lidech, každý účastník musí být studentem VŠ v České republice. Cena pro vítěze je udělena pouze jednomu zástupci za soutěžní tým.
  • Přihlášené projekty, které budou splňovat formální náležitosti soutěže, budou vybrány k ústní obhajobě před odbornou porotou. Soutěžící bude muset představit svůj projekt formou ústní prezentace v anglickém jazyce v rozsahu 15 - 20 min, podpořené vizuální prezentací či jinou interaktivní formou. Ústní prezentace projektů proběhnou v dubnu 2018.
  • Tři nejlepší projekty postoupí do dalšího hodnotícího kola a budou prezentovány během jednání Trans-European Motorways Project a Highway Engineering Exchange Program v Praze dne 29. května 2018 v prostorách Ministerstva dopravy.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás nevájejte obrátit, e:mail: sekretariat.530@mdcr.cz.

Stáhněte si: