Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro podporu podnikatelů v nepr

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě v roce 2021 nazvaného „COVID - BUS III“
Bez-nazvu.png POZOR - Dne 25. dubna byla schválena částka pro vyplácení schválených žádostí o podporu - od tohoto data tak začneme rozesílat rozhodnutí o žádostech a v zápětí budou úspěšným žadatelům odesílány peníze na účet. 


Lhůta vyhlášení výzvy                                             
10:00 21. února – 23:59 31. března 2022
Příjem žádostí o dotaci                                            00:00 28. února – 23:59 31. března 2022
Dotace může být poskytnuta nejpozději            30. června 2022
Alokovaná částka                                                      400 mil. Kč
Max. výše podpory na žadatele                             2,5 mil. Kč
Vyplácení podpory                                                    od dubna 2022 (kvůli rozpočtovému provizoriu)

 
Na začátek zkontrolujte, zda splňujete podmínky pro podání žádosti:
  1. Jste držitelem koncese „Silniční motorová doprava“, druh „osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče", a to minimálně od 31. října 2019 a v rozhodném období jste neměl přerušenou živnost;
  2. V období 1. listopadu 2021 až 31. prosince 2021 jste provozovali aspoň 1 autobus v nepravidelné autobusové přepravě cestujících, který byl řádně nahlášen k podnikání příslušnému dopravnímu úřadu;
  3. V období 1. listopadu 2021 až 31. prosince 2021 u vás došlo ve srovnání s obdobím 1. listopadu 2019 až 31. prosince 2019 k propadu tržeb z nepravidelné autobusové dopravy o 50 % a více;
  4. Nemáte nesplacené závazky vůči státu nebo státním fondům (u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, Státního pozemkového úřadu a Celní správy);
  5. Na Váš majetek neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení;
  6. Nebyli jste v likvidaci před 1. listopadem 2021.

Období, na které se podpora vztahuje

Podpora pokrývá období nouzového stavu na konci roku 2021, od 1. listopadu do 31. prosince, přičemž je kalkulovaná tak, aby podpořila schopnost žadatelů splácet své závazky vzniklé i před tímto obdobím, po období podpořeném programem COVID-BUS II, ve kterém nedošlo k předpokládanému oživení dopravního trhu.
 

Kdy mohu zažádat o podporu?

  • Žádosti budou přijímány od pondělí 28. února 2022
  • Výzva bude ukončena po 32 dnech ode dne zahájení přijímání žádostí, tedy 31. března 2022

Úplné znění výzvy a pravidel programu najdete na rovněž na úřední desce.Podání žádosti probíhá datovou schránkou nebo poštou.