Výzva k podání žádosti v rámci podpory nepravidelné autobusové dopravy „COVID - BUS“ v roce 2020

Výzva k podání žádosti v rámci podpory nepravidelné autobusové dopravy „COVID - BUS“ v roce 2020
K 20.11. bylo zaregistrováno 980 žádostí, celkem za 952.569.216,82 Kč.

Bez-nazvu.png   Výzva končí ve středu 25. listopadu v 23:59

Bez-nazvu.pngV případě otázek na hodnocení, náležitosti žádostí a nutných podmínek se, prosím, ještě podívejte do sekce FAQ - často kladených dotazů, kterou pravidelně aktualizujeme na základě podnětů od jednotlivých žadatelů.

 

Na začátek zkontrolujte, zda splňujete podmínky pro podání žádosti:

  • Jste držitelem koncese „Silniční motorová doprava“, druh „osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“
  • V období 12. března až 30. června jste provozovali aspoň 1 autobus v nepravidelné (tzv. příležitostní) přepravě cestujících a tyto autobusy byly registrovány k silniční dani
  • V 2. čtvrtletí 2020 došlo ve srovnání s 2. čtvrtletím 2019 k propadu tržeb z nepravidelné dopravy o více než 50 %
  • Nemáte nesplacené závazky vůči státu nebo státním fondům (u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, Fondu národního majetku, Státního fondu životního prostředí, Státního pozemkového úřadu a Celní správy)
  • Na váš majetek neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení


Období, na které se podpora vztahuje

Podpora pokrývá kritické období na jaře 2020, od 12. března do 30. června. Výše podpory je nastavena tak, aby kromě kompenzace za uvedené období pomohla překonat změny na trhu až do druhého čtvrtletí 2021. Žádost lze podat, i pokud byla vozidla provozována pouze v části tohoto období.
calend-(1).png

Kdy mohu zažádat o podporu?

  • Žádosti budou přijímány od pondělí 26. října 2020
  • Výzva bude ukončena po 30 dnech ode dne zahájení přijímání žádostí, tedy 25. listopadu 2020

Úplné znění výzvy a pravidel programu najdete na rovněž na úřední desce.Podání žádosti probíhá výhradně elektronicky. Jak budete svou žádost posílat?