Výzva k podání žádosti v rámci podpory veřejné komerční linkové autobusové dopravy „COVID BUS LINKA“

Výzva k podání žádosti v rámci podpory veřejné komerční linkové autobusové dopravy „COVID BUS LINKA“ za nouzový stav na jaře 2020

Bez-nazvu.pngV případě otázek na hodnocení, náležitosti žádostí a nutných podmínek se, prosím, ještě podívejte do sekce FAQ - často kladených dotazů, kterou pravidelně aktualizujeme na základě podnětů od jednotlivých žadatelů.
 

Na začátek zkontrolujte, zda splňujete podmínky pro podání žádosti:

  • Jste držitelem koncese „Silniční motorová doprava“, druh „osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“;
  • V období 12. března až 30. června jste provozovali aspoň 1 autobus ve veřejné komerční linkové autobusové přepravě cestujících;
  • Jste držitelem licence nebo povolení k provozování veřejné komerční linkové autobusové dopravy včetně schváleného jízdního řádu platného v rozhodném období, dle kterého jste měli v rozhodném období provozovat veřejnou komerční linkovou autobusovou dopravu, a to minimálně v rozsahu jednoho spoje jedenkrát týdně spočteno průměrem za rozhodné období;
  • Nežádal jste na stejné autobusy podporu COVID BUS pro dopravce v nepravidelné (zájezdové) dopravě v roce 2020. Zahrnutí jiných autobusů, než těch podpořených v rámci COVID BUS pro nepravidelnou dopravu, není překážkou pro podání žádosti;
  • V 2. čtvrtletí 2020 u vás došlo ve srovnání s 2. čtvrtletím 2019 k propadu tržeb z veřejné autobusové dopravy bez smlouvy o veřejných službách, na niž máte licenci nebo povolení, o více než 50 %;
  • Nemáte nesplacené závazky vůči státu nebo státním fondům (u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, Státního fondu životního prostředí, Státního pozemkového úřadu a Celní správy);
  • Na váš majetek neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení;
  • Nebyl jste v likvidaci před 12. březnem 2020.


Období, na které se podpora vztahuje

Podpora pokrývá kritické období na jaře 2020, od 12. března do 30. června, přičemž je kalkulovaná tak, aby podpořila schopnost žadatelů splácet své závazky vzniklé i v druhé polovině roku 2020, ve které nedošlo k předpokládanému oživení dopravního trhu.
calend-(1).png

Kdy mohu zažádat o podporu?

  • Žádosti budou přijímány od středy 19. května 2021
  • Výzva bude ukončena po 30 dnech ode dne zahájení přijímání žádostí, tedy 18. června 2021
Úplné znění výzvy a pravidel programu najdete na rovněž na úřední desce.Podání žádosti probíhá výhradně elektronicky. Jak budete svou žádost posílat?